EU hrozí Hongkongu umístěním na blacklist, ale ne hned

EU a DPH

Hongkong je obchodními společnostmi dlouhá léta vyhledáván pro svou pověst daňově příznivé, leč stále seriózní jurisdikce, která tak má i v unijním prostředí stále dobrý zvuk.EU Code Conduct Group (COCG), skupina odborníků, kladoucí si za cíl prosazovat eliminaci, potažmo nezavádění škodlivých daňových opatření, však nyní v onom dobrém zvuku zavětřila určitou kakofonii. Konkrétně jde o přístup hongkongského správce daně k zahraničním pasivním příjmům svých společností.

V hongkongském daňověsprávním usu dochází v případě nadepsaných pasivních příjmů k osvobození od daňové povinnosti bez dalších podmínek. To dle COCG nahrává nežádoucímu štěpení daňového základu, které se ovšemsuborganizace EU cítí povinna potírat. COCG zastává názor, že nárok na osvobození od daňové povinnosti v případě zahraničních pasivních příjmů musí být podmíněn dalšími kritérii. Nabízí se například provázanost s reálnou ekonomickou aktivitou společnosti přímo v Hongkongu.

COCG nicméně před tím, než drakonicky drsnou dlaní deportuje Hongkong na seznam daňově nespolupracujících jurisdikcí (pozn.: nechvalně známý EU blacklist), poskytlaHongkongu lhůtu do konce příštího roku, aby místní administrativa představila metodu, kterou přístup společností k potenciálnímu dvojímu nezdanění (je totiž běžné, že na základě bilaterálních dohod proti dvojímu zdanění země, odkud příjem pochází, daní onen příjem výrazně méně, s vědomím, že stěžejní zdanění proběhne právě v „domovském státě“ společnosti) rozumně omezí. COCG a potažmo EU tedy projevuje důvěru v léta letoucí praxíprokázanou schopnost Hongkongu vyvážit potřebu určité míry daňové optimalizace a souladu se standardem, který v rámci boje proti daňově škodlivým praktikám nastavila.

Příspěvek EU hrozí Hongkongu umístěním na blacklist, ale ne hned pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme