Dluh firem meziročně klesl

Dluh firem v česku klesá

Dle současných zjištění dosáhl dluh společností působících v České republice 162,9 miliardy korun, což odpovídá nárůstu zhruba o 11,2 miliardy. Při celkovém počtu 72859 společností se tak průměrný dluh rovná částce okolo 2,2 milionu korun.

V případě tzv. ohroženého dluhu (tj. takového dluhu, který byl věřitelem zesplatněn, např. proto, že dlužník neuhradil 3 po sobě jdoucí splátky) byl však zaznamenán meziroční pokles, a to ve výši 100 milionů korun na celkovou výši 1,1 miliardy korun. Firem, kterým byl jejich dluh takto zesplatněn, bylo 2652, což odpovídá poklesu přibližně o 408 společností. Skoro celá polovina ohroženého dluhu patří firmám sídlícím v Praze, nejmenší část (necelé procento) pak na Vysočině.

Obecně tak lze říci, že společnosti v České republice disponují dobrou platební morálkou, což dokládá fakt, že z nich pouhých 3,6 % nesplácí své dluhy řádně. Navíc má tento podíl meziročně klesající tendenci.

Příspěvek Dluh firem meziročně klesl pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme