Daňové novinky v ČR v roce 2022 – část 2.

V dnešním článku navážeme na článek předchozí a představíme si jakých změn se pro nový rok dočkala paušalní daň.

Na úvod je vhodné upozornit, že paušální daň nelze zaměňovat s tzv. výdaji paušálem. Zatím co paušalní daň se platí každý měsíc fixní částkou, která je stanovena vždy na kalendářní rok dopředu, výdaje paušálem může uplatnit podnikatel až na konci zdaňovacího období ve svém daňovém přiznání jako procentuální část jeho příjmů a snížit si tak základ daně. Režimy v jednom kalendářním roce nelze kombinovat.

Paušalní daň podnikatelům může přinést několik výhod. Především minimum „papírování“, podnikatel nemusí vést žádnou evidenci svých příjmů a výdajů, není povinen podávat daňové přiznání a nemusí předkládat přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. S paušální daní má také jistotu, že nebude doplácet ani daň, ani pojistné.

Jednu z věcí, které si však podnikatel hlídat musí, je výše svých ročních příjmů. Nárok na režim paušální daně mají pouze podnikatelé s příjmem do jednoho milionu korun. Mezi další nevýhody paušální daně patří nemožnost využít daňové odpočty a slevy na dani / daňová zvýhodnění.

Doporučujeme proto, aby si každý podnikatel pečlivě spočítal předpokládané příjmy / výdaje pro nadcházející rok a pořádně si promyslel, jaký režim pro něj bude nejvýhodnější. Daňová povinnost se v závislosti na zvoleném režimu může lišit v řádech deseti tisíců a více.

Pro rok 2022 je stanovena nová výše paušální daně v částce 5 994 korun měsíčně. Z toho 100 korun tvoří samotná daň z příjmů, zbytek pak minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent (tedy 3 267 korun měsíčně) a minimální záloha na zdravotní pojištění (2 627 korun). Podnikatel tedy zaplatí 5 994 a může se dále věnovat svému podnikání bez jakékoli další administrativní zátěžě.

Příspěvek Daňové novinky v ČR v roce 2022 – část 2. pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme