Daňová amnestia Juhoafrickej republiky „spustená“

africa

Dňa 1. októbra 2016, juhoafrický minister financií spustil osobitný program dobrovoľného zverejňovania (SVDP), hoci by ešte mal získať súhlas Parlamentu.

SVDP bola predstavený v roku 2016, pri úpravách ohľadom rozpočtu a až do 31. marca 2017 by mal ponúkať vyhovujúcu daňovú amnestiu na tzv. „offshore“ majetok a príjmy.

Má za cieľ povzbudiť daňovníkov, aby na základe dobrovoľného zverejnenia predložili a upravili svoje daňové záležitosti voči Juhoafrickému daňovému úradu (SARS) a tým sa tak vyhli pokutám a sankciám. Je k dispozícii vo vzťahu ku všetkým daňovým záležitostiam, ktoré SARS spravuje.

Žiadosti o daňové úľavy môžu byť vykonané v SARS, v rámci SVDP. SARS začal zbierať žiadosti od 1. októbra.

SVDP zahŕňa výpočet jednej čiastky, ktorá bude zahrnutá do zdaniteľného zisku a podliehať daňovým povinnostiam v Južnej Afrike. Podľa najnovšieho návrhu (po konzultačnom procese), bude táto čiastka na úrovni 40 percent (znížená z pôvodných 50 percent), ktorá pochádza z najvyššej hodnoty súčtu všetkých aktív držaných daňovníkom, mimo oblasti Južnej Afriky.

Žiadosti budú spracované na základe rámca SVDP, ktorý bude schválený Parlamentom. Avšak informácie o konečnej legislatíve budú poskytnuté v riadnom termíne.

Příspěvek Daňová amnestia Juhoafrickej republiky „spustená“ pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme