Britské panenské ostrovy pracují na vzniku veřejného rejstříku skutečných majitelů

Britské panenské ostrovy

Předseda vlády BVI formálně potvrdil, že BVI nadále úzce spolupracují s britskou vládou na zavedení veřejného rejstříku skutečných majitelů právnických osob. BVI se tak snaží udržet si pozici, kterou mají v očích EU od února letošního roku. 18. února 2020 byly totiž zařazeny na seznam zemí podřizujících se požadavkům na daňovou transparentnost dle EU. Opakem tohoto seznamu je tzv. Non-cooperative Jurisdictions for Tax Purposes Blacklist (černá listina pro daňové účely nespolupracujících států), který je spojován s notoricky známými daňovými ráji, jakým je například Omán nebo Panama.

Premiér BVI ve svém vyjádření stipuloval dva protichůdné cíle, které je před vznikem rejstříku nutné sladit. Jde o boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu na jedné straně a oprávněné požadavky zákonů dbalých majitelů na soukromí na straně druhé. Premiér BVI nabídl ke zvážení alternativu vícevrstevného rejstříku, z nějž by byly veřejnosti přístupné pouze základní informace a pro podrobnější informace (přístup do další vrstvy) by bylo třeba oprávnění. Takovýmto oprávněním by pak mohl být například soudní příkaz, přičemž jeho vydání by mohlo být podmíněno předestřením legitimního účelu (který převáží nad právem na soukromí).

Příspěvek Britské panenské ostrovy pracují na vzniku veřejného rejstříku skutečných majitelů pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme