Blíží se termín pro úhradu daně z nemovitostí – jak to bude se lhůtami?

Ceny nemovitostí v Praze.

Na rozdíl od přiznání k dani z příjmů se přiznání k dani z nemovitostí podává jen po jejím nabytí nebo po jiné právní události, která by ovlivnila zdanění jejího vlastnictví. Na základě přiznání (ať už podaných letos, nebo kdykoli dříve), nyní finanční správa přikročila k fázi výběru daní a rozeslala složenky (popřípadě e-maily těm, kteří požádali o elektronickou výzvu). Jak je to letos se lhůtami?

Nepřesáhne-li daň 5.000 Kč, musí být uhrazena do konce května. V opačném případě může poplatník (bez žádosti) rozdělit daň do dvou splátek – učiní-li tak, do konce května bude splatná pouze první polovina daně.

Zůstává zachována možnost podat žádost o posečkání (tedy odložení splatnosti daně). Oproti minulým rokům bude případným žadatelům odpuštěn správní poplatek za podání žádosti, pokud bude tato podána do 16. srpna 2021. Pokud bude do stejného data podána žádost o prominutí úroku z posečkané částky (popřípadě úroku za opožděnou platbu daně, pokud o posečkání nebylo požádáno), také dojde k odpuštění správního poplatku. Obě žádosti však musí být podány samostatně (a tedy kterékoli z nich nemusí být vyhověno).

Příspěvek Blíží se termín pro úhradu daně z nemovitostí – jak to bude se lhůtami? pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme