200 miliard dolarů ročně. Tolik stojí státy daňové ráje.

Daňové ráje, offshore společnosti

Od chvíle, kdy svět poprvé poznal podstatu daňových rájů, panují dohady ohledně množství kapitálu v nich uložených. Do této problematiky by mohla vnést trochu světla řada studií zaměřujících se na pohyb kapitálu v mezinárodním prostředí.

Nejnovější výzkumy totiž ukazují, že až 40 % kapitálu proudícího z mezinárodních transakcí je uloženo v daňových rájích. Zajímavou je pak skutečnost, kdy za 98 % z tohoto podílu stojí 10 % největších světových mezinárodních společností.

Pro představu, objem těchto transakcí má být v celkové hodnotě zhruba 650 miliard dolarů ročně. Dle odhadů tak každým rokem přesun kapitálu mezi daňovými ráji stojí státy na daních zhruba 200 miliard dolarů. Nejvíce na tento fakt doplácejí silné ekonomiky jako Německo (29 % potenciálního daňového příjmu), Francie (24 %) nebo třeba Spojené státy (17 %).

A jak je možné, že mezinárodní korporace takto šetří na daních? Základním předpokladem je chápání těchto společností z mezinárodně-daňového hlediska. Z pohledu mezinárodního práva taková společnost totiž není jednou firmu, ale skládá se z velkého množství dílčích národních firem.

Například společnost Haribo v České republice vystupuje skrze její tuzemské zastoupení (tudíž skrze společnost zřízenou dle práva ČR) a tuto pak vlastní.

Zde je třeba rozlišit termíny „zastoupení“ a „pobočka“. V případě prve zmíněného se, jak již bylo řečeno, jedná o samostatnou společnost, která disponuje vlastní právní osobností. V případě pobočky (české právo tento termín vyjadřuje skrze pojem odštěpného závodu) se nejedná o samostatnou společnost, jelikož nedisponuje právní osobností. Ve zkratce tedy zatímco zastoupení společnosti jedná svým jménem, pobočka jménem původní společnosti.

A tudíž za užití správné metody mezinárodní daňové optimalizace bude někde v řetězci takové společnosti zvláštní, speciálně vytvořená offshore společnost, která požívá výhod daňových rájů. Velmi zjednodušeně řečeno tak vzhledem k platně uzavřeným smlouvám o zamezení dvojího zdanění (ČR jich má v tuto chvíli uzavřených zhruba 90) pak dle pravidla místa registrace bude danit taková společnost právě v daňovém ráji.

Metody mezinárodní daňové optimalizace dnes využívá obrovské množství nadnárodních korporací. Příkladem budiž společnosti Apple, Amazon, Google nebo třeba IKEA.

Příspěvek 200 miliard dolarů ročně. Tolik stojí státy daňové ráje. pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme