Změny v seychelském zákoně o mezinárodních obchodních společnostech

seychely

V úterý 1. listopadu 2016 nabývá na Seychelách účinnosti nový zákon o mezinárodních obchodních společnostech (New International Business Companies Act, 2016 – „IBC Act“). Novelizované znění přináší četné změny. V zákoně můžeme vidět posun k přísnější regulaci v souladu s mezinárodními standardy, ale zároveň přetrvávající snahu o zachování Seychel jakožto podnikatelsky atraktivního místa.
Mezi hlavní změny patří:

1. Rozšíření seznamu činností, které mezinárodní obchodní společnost (Interantional Business Company – IBC) nesmí vykonávat. Nově sem byly zahrnuty takové aktivity jako obchodování s cennými papíry a podílovými fondy a podnikání zaměřené na hazardní hry, jak je definují příslušné seychelské zákony. IBC smí tyto aktivity vykonávat pouze tehdy, je-li k nim licencována nebo jinak oprávněna dle zákonů státu, ve kterém takto podniká.

2. Každá IBC bude povinna mít seznam koncových vlastníků (beneficial owners), jež bude přechovávat ve svém sídle na Seychelách. Výjimku z této povinnosti tvoří společnosti s veřejnou nabídkou akcií a jejich pobočky.

3. Všechny IBC budou povinny u svého Rejstříku přechovávat kopii seznamu ředitelů. Zákon jim na to ode dne své účinnosti přiznává lhůtu v trvání dvanácti měsíců. Seznam bude veřejně přístupný po dvou letech ode dne účinnosti tohoto zákona.

4. Povinnost předkládat každoročně účetní závěrku bude nahrazena předkládáním výročního prohlášení o splnění všech požadavků. Výroční výkazy budou obsahovat podrobnosti ohledně místa přechovávání účetních záznamů, zápisů z jednání a prohlášení jednatele. Dále bude ve výkazu uvedeno, že na vyžádání budou Rejstříku výše zmíněné informace zpřístupněny.

5. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku bude nyní trvat 90 dní namísto 180.

6. Zákon poskytuje Protected Cell Companies, náhradním ředitelům, dobrovolnou registraci seznamu členů společnosti a jejích koncových vlastníků, dobrovolné vyplnění výročních finančních zpráv a umožňuje odvolání ředitele soudem.

7. Pokuty ukládané dle obecných ustanovení o trestných činech a pokuty za lživá prohlášení podána Rejstříku, se zvyšují na USD 50.000,-. Sankce za selhání při vedení Registru členů se zvyšuje na USD 500,- a dalších USD 50,- za každý následující den. Dle dalšího ustanovení je nově Rejstřík před uložením pokuty povinen dotčenou osobu nejdříve upozornit a dát jí možnost se k věci vyjádřit.

8. IBC nebude nadále moci držet dluhopisy, pokladniční poukázky a další cenné papíry vydané seychelskou vládou nebo seychelskou centrální bankou.

9. IBC nebudou mít nově povoleno být v nájmu za účelem komunikace se svými členy či přípravy a přechovávání záznamů společnosti.

Příspěvek Změny v seychelském zákoně o mezinárodních obchodních společnostech pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme