Zdaňovanie práce aj naďalej klesá – správa OECD

Dane z príjmov na prácu priemerného zamestnanca, v celom zoskupení národov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v priebehu roka 2016 aj naďalej klesali – už tretí rok po sebe, čím dosiahli úroveň 36 percent nákladov na pracovnú silu.

Podľa novej správy – „Zdaňovanie miezd“ meralo úroveň dane z príjmu fyzických osôb a príspevkov na sociálne zabezpečenie v jednotlivých krajinách OECD podľa výpočtu “daňového zaťaženia” – celkové dane z pracovného príjmu platenými zamestnancami a zamestnávateľmi, mínus prijaté rodinné dávky ako percentuálny podiel mzdových nákladov zamestnávateľa. Daňové zaťaženie sa vypočíta pre niekoľko rôznych typov rodín a na rôznych úrovniach príjmov.

Vlaňajší pokles nasleduje viacročný trend a pred ním bezprostredne po svetovej hospodárskej krízy prichádzalo k čiastočnému navýšeniu daňového zaťaženia.

OECD ďalej uviedla: “Pokles priemerného daňového zaťaženia pri pohľade od roku 2013 možno čiastočne vysvetliť reformami, ktoré sa udiali v niektorých krajinách najmä v oblasti zníženia dane z pracovného príjmu. Napríklad Belgicko a Rakúsko, počas roka 2016 prešli významným znížením daňových nákladov, v dôsledku daňovej reformy zameranej na trh práce.”

Hoci priemerné daňové zaťaženie OECD v roku 2016 sa v porovnaní s rokom 2015 mierne znížilo, daňové zaťaženie sa v skutočnosti v 20 krajinách OECD mierne zvýšilo, aj keď v 14 ostatných krajinách pokleslo. Väčšina zmien bola vykonaná v dani z príjmov fyzických osôb.

Pascal Saint-Amans, ktorý je riaditeľ Centra pre daňovú politiku a administratívu v OECD poznamenal: “Dane z príjmov u fyzickej osoby, pre priemerného zamestnanca v rámci OECD stále mierne klesajú, aj keď tento pokles je čiastočne poháňaný reformami v niekoľkých krajinách,” … “Zvýšenie pracovnej motivácie pre oblasť s nízkymi a strednými príjmami prostredníctvom zníženia daňového zaťaženia z príjmov práce, pokračuje byť dôležitým spôsobom, ako podporiť rast”.

Příspěvek Zdaňovanie práce aj naďalej klesá – správa OECD pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme