Zdaňovanie dividend na Slovensku prejde zmenami

dividendy

Od 1.1. 2017 príde na Slovensku po trinástich rokoch k zmenám, pri opätovnom zdaňovaní dividend. Táto zmena sa však bude týkať iba zdaňovania dividend fyzických osob, teda daňových rezidentov Slovenskej republiky.

Nezdaňovanie dividend, na úrovni fyzickej osoby znie ako príjemná správa pre podnikateľov, ale je potrebné uviesť veci na správnu mieru. Doteraz na slovenskom veľmi všeobecne platilo, že dividendy sú oslobodené od dane z príjmov, ale podliehajú povinným odvodom na zdravotnom poistení vo výške 14%.

Strop vymeriavacieho základu pre výpočet povinného odvodu bol stanovený na 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, na slovenskom určenej, štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Povedané v číslach, pre r. 2016 je vymeriavací základ zastropovaný vo výške 51 480 eur. Inými slovami, efektívna sadzba „zdanenia“ sa znižuje priamou úmerou k výške vymeriavacieho základu nad túto sumu.

Počiatočný návrh ministra financií – Petra Kažimíra na zavedenie zrážkovej dane vo výške 15% z dividend neprešiel a tak sa slovenskí daňoví rezidenti môžu tešiť na zavedenie dane z dividend vo výške len 7% (v ČR je aktuálne 15%) bez stropu pre obmedzenia vymeriavacieho základu. Odvody na zdravotné poistenie sa ruší.

Daň bude vyberaná zrážkou na úrovni slovenskej právnickej osoby, vyplácajúcej dividendy. V prípade inkasa dividendy zo zahraničia, musí daňovník túto platbu zahrnúť do svojho daňového priznania.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky si týmto krokom sľubuje v roku 2018 dosiahnuť navýšenie príjmov do štátneho rozpočtu v podobe daní z dividend fyzických osôb o rozsahu až 70 miliónov eur, oproti tomu rezort zdravotníctva bude podľa nich stratovým, v hodnote až 18 miliónov eur.

Zdaňovanie dividend u právnických osôb

Ako opatrenie zamerané na boj proti daňovým únikom a schránkovým spoločnostiam sa zavádza zdanenie dividend, ktoré budú vyplatené tuzemskej právnickej osobe z nezmluvného štátu. V danom prípade sa bude uplatňovať sadza dane vo výške 35 percent.

Rovnako predmetom zdanenia budú aj dividendy vyplácané tuzemskou právnickou osobou v prospech daňovníka z nezmluvného štátu, a to zrážkovou daňou 35%.

Medzi nezmluvné štáty patria krajiny, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo tieto krajiny nie sú signatármi multilaterálnej dohody upravujúcej medzinárodnú výmenu informácií na daňové účely.

V súčasnosti takéto dividendy za roky 2004 a neskôr podliehajú zdaneniu iba v prípade, ak u osoby, ktorá takéto dividendy vypláca, nie je táto dividenda považovaná za daňový výdavok. V podstate v takmer všetkých prípadoch dividendy za roky 2004 a neskôr nie sú u PO bez ohľadu na zdroj ich výplaty predmetom dane v SR.

Příspěvek Zdaňovanie dividend na Slovensku prejde zmenami pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme