Výrobcovia automobilov v EÚ sa obávajú daňového zvýhodnenia pre nové vozidlá

Európski výrobcovia automobilov vyzvali vlády, aby zabezpečili, že nové testy na meranie emisií vozidiel nepovedú k vytváraniu daňovým deformáciám pre nové autá ktoré vstupujú na trh.

Skúšobný postup harmonizovaných Svetových postupov u ľahkých vozidiel (WLTP) sa bude vzťahovať na všetky nové modely automobilov, ktoré boli zavedené na európskom trhu od 1. septembra 2017. Budú premietnuté do všetkých nových automobilov predávaných v celej EÚ, už od septembra 2018.

Testy boli vyvinuté EÚ, Japonskom a Indiou v rámci Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov ohľadom vozidiel od tzv. Ekonomickej komisie Organizácie Spojených národov pre Európu (UNEC) a má byť celosvetovo harmonizovanou normou pre stanovenie emisií, spotreby energie a elektrického rozsahu, čím nahradí aktuálne testované normy EÚ (NEDC).

Avšak výrobcovia automobilov v Európe prišli s obavami, že dane môžu byť pre kupcov vyššími v prípade, že nakupujú nové automobily, ktoré budú mať svoje emisie presnejšie vypočítané ako tie, ktoré boli testované podľa existujúceho štandardu.

Európske združenie výrobcov automobilov uviedlo, že ak vlády “budú jednoducho uplatňovať existujúci systém dane z emisií (CO2) na nové hodnoty WLTP, už v septembri účinne povedú k efektívnemu zavádzania okolo nových typov automobilov – avšak vo vyššom daňovom pásme než podobné vozidlo, ktoré sa dostane na trh, tesne pred týmto dátumom.”

Generálny tajomník ACEA – Erik Jonnaert poznamenal: “Vlády jednotlivých národov musia konať, aby zabezpečili, že zdaňovanie založené na emisiách okolo CO2 bude spravodlivé, pretože WLTP bude mať za následok vyššiu hodnotu CO2 pre toto konkrétne vozidlo v porovnaní s NEDC,” … “Ak to neurobia, zavedenie nového testovacieho postupu by pre spotrebiteľov mohlo znamenať zvýšenie finančného zaťaženia.”

V súčasnosti až 19 členských štátov EÚ určuje vyberanie dane z osobných automobilov založených na CO2, vrátane Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Cypru, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Írska, Lotyšska, Luxemburska, Malty, Holandska, Portugalska, Slovinska a Veľkej Británie. V máji 2017 združenie európskeho výrobcu automobilov vyzvalo k jednotnejšiemu uplatňovaniu týchto daní, pričom by malo byť založené výlučne na emisiách CO2 a malo by byť technologicky neutrálne, lineárne a aj rozpočtovo neutrálne.

Příspěvek Výrobcovia automobilov v EÚ sa obávajú daňového zvýhodnenia pre nové vozidlá pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme