Velká Británie přitvrdí s daní z pojistného

Britská agentura pro poplatky a cla (Her Majesty’s Revenue and Cutoms, dále v textu HMRC), vyjádřila úmysl zdokonalit pravidla pro správu a výběr daně z pojistného. Cílem této úpravy má být zjednodušení systému pro správní orgán i poplatníky, jakožto i ztížení případného obcházení zákona za účelem realizace daňových úniků. Připravované změny se nemají dotknout daňových sazeb ani okruhu poplatníků, kteří dosáhnou na daňové odpočty.

Mezi návrhy HMRC stojí za zmínku zejména následující. HMRC uvažuje o kodifikaci etického kodexu pro pojistitele – ti by podle kodexu měli povinnost ohlásit HMRC jakéhokoli pojistitele, který se neregistroval k platbě daně z pojistného, ačkoli by podle zákona měl. Vymahatelnost případných pohledávek hodlá HMRC podpořit dalším mechanismem – společnou odpovědností pojišťovacích agentů za daň z pojistného pojistitele, pro nějž pracují.

HRMC má dále v úmyslu vyřešit problém takzvaného interního agenta (in-house broker). Tento agent má ve struktuře pojistitele za úkol při uzavírání pojistné smlouvy vybrat mimosmluvní manipulační poplatek. Pojistné a tedy i daň z pojistného je pak sníženo o částku právě ve výši tohoto poplatku.

Příspěvek Velká Británie přitvrdí s daní z pojistného pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme