V ČR už platí MLI

MLI v ČR

Pro Českou republiku nabyla účinnosti Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI), ratifikovaná letos v květnu. Tímto krokem se ČR připojila ke 47 zemím, které úmluvu implementují. Celkem má MLI okolo 100 smluvních stran, přičemž jejich počet roste.

Minimálním standardem, tedy smluvním ustanovením, které žádná přistoupivší strana nemůže vyloučit, je tzv. principle purpose test. Tímto testem se má dle MLI určit, zda ta která transakce či strukturalizace jmění měla i jiný důvod než jen daňovou optimalizaci, potažmo jestli je ona daňová optimalizace ještě přípustná. Zrcadlovou podobou tohoto testu je v českém právu institut zneužití práva tak, jak ho vnímá daňový řád.

Úmluva se své cíle snaží naplnit prostřednictvím modifikace bilaterálních dohod proti dvojímu zdanění. Je způsobilá zasáhnout nejen do dohod budoucích, ale i do těch dříve uzavřených – těch jsou tisíce. V neposlední řadě také MLI, vzniklá z iniciativy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), cílí na další zdokonalení mezinárodní arbitráže v obchodních vztazích – to je ostatně jedním z dlouhodobých záměrů OECD.

Příspěvek V ČR už platí MLI pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme