Téměř polovinu světové zásoby bitcoinu drží individuální investoři

Kdyby na světě žilo 100 lidí… takto začíná polidštěná formuleIndexu lidského rozvoje (HDI), který ve své výroční zprávě používá OSN. Obsahuje informace o tom, kolik obyvatel fiktivní stohlavé vesnice by mělo k dispozici elektrický proud, nezávislá média aj. Kolik z nich by ale investovalo do kryptoměn?

Tento údaj se sice na HDI neprojeví (jednalo by se přibližně o 0.015 člověka), lze ale zjistit něco více o skladbě oněch 120 mil. subjektů, které dle serveru economictimes.com do kryptoměn investují. Dnes bude řeč o těch, kteří investují do bitcoinu.

11.000 největších investorů je zodpovědných za 55 % celkového objemu bitcoinových transakcí. Zajímavé je, že individuální investoři (tedy subjekty na opačné straně spektra než velcí investoři) drží přibližně 45 % všech bitcoinův oběhu. Korelace, nebo kauzalita?

V případě minerů se situace více blíží prve citovanému procentnímu údaji. 10 % minerů je zodpovědných za 90 % světového hashrate, což je údaj, který v posledních letech zůstává víceméně konstantní. Jedinou výraznější změnou je, že se vlivem čínských kryptoměnných restrikcí těžba přesunula z Číny s kdysi pětasedmdesátiprocentním hashratedo USA, středoasijských států a východní Evropy.

Příspěvek Téměř polovinu světové zásoby bitcoinu drží individuální investoři pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme