Svetová zdravotnícka organizácia obhajuje vyššie zdanenie sladených nápojov

cukro

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že zdanenie sladkých nápojov môže viesť k nižšej spotrebe a prispieť k zníženiu obezity, cukrovky typu 2 a zubnému kazu.

V novej správe, „Fiškálna politika v oblasti stravy a prevencie neprenosných chorôb,“ WHO uviedla, že fiškálna politika ktorá vedie k minimálne 20-percentnému nárastu predajnej ceny sladených nápojov by mala za následok proporcionálne zníženie spotreby.

V správe sa uvádza: „V súlade s dôkazmi o tabakových daniach, špecifická spotrebná daň – na rozdiel od predaja alebo iných daní – na základe percent z maloobchodnej ceny je pravdepodobné, že bude najefektívnejšou. V krajinách s rozsiahlou daňovou správou, dane ktoré sú vypočítané na základe obsahu živín môžu mať omnoho väčší dopad. Ďalej uviedli, že zníženie spotrebných daní predstavujú tzv. stimuly pre spotrebiteľov, vďaka ktorým prechádzajú na lacnejšie možnosti, pretože zvyšujú cenu všetkých produktov, ktoré sú touto vyššou daňou ovplyvnené.

Správa ďalej uvádza, že vyčlenenie niektorých alebo všetkých príjmov na úsilie o zlepšenie systému zdravotnej starostlivosti, podporovaniu zdravšej stravy a zvýšeniu fyzickej aktivity, môže dopomôcť k nárastu verejnej podpory. Zároveň zdôraznila, že je potrebná politická súdržnosť, najmä k tomu, aby bol z „dane na cukor“ zaistený maximálny dopad.

Dr. Douglas Bettcher, ktorý je riaditeľom odboru WHO pre prevenciu neprenosných chorôb poznamenal: „Ak vlády vo väčšej miere zdania výrobky, ako sú sladké nápoje, môžu znížiť utrpenie a zachrániť tak ďalšie životy. Môžu taktiež znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť a zvýšiť výnosy z investícií do zdravotníctva.“

Podľa WHO v roku 2014 viac ako jeden z troch dospelých na celom svete trpel nadváhou. Odhaduje sa, že v roku 2015 až 42 miliónov detí mladších ako päť rokov trpelo nadváhou alebo obezitou, čo za posledných 15 rokov predstavuje nárast o približne 11 miliónov.

Příspěvek Svetová zdravotnícka organizácia obhajuje vyššie zdanenie sladených nápojov pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme