Švajčiarsko môže od roku 2020 spustiť automatickú výmenu CbC

svajciarsko

Od nadnárodných spoločností pôsobiacich vo Švajčiarsku by sa mohlo požadovať, aby od roku 2018 vypracovali iniciatívu okolo oznamovania globálnych údajov, na účely transférového oceňovania podľa jednotlivých krajín. To v prípade ak švajčiarsky parlament nakoniec schváli nové návrhy predložené Spolkovou radou.

Dňa 23. novembra Švajčiarska federálna rada prijala a poslala na schválenie do federálnej legislatívy potrebné práce na implementáciu Automatickej výmeny informácií – CbC. Pri zavedení tohto jednotného formulára by správca dane získal podrobnejší prehľad o daňovej pozícií celej skupiny (tzv. „Country by Country Reporting“). Spoločnosti budú tento formulár musieť pravidelne vyplňovať. Mezi povinné informácie by tak u jednotlivých spoločností skupiny napríklad patrili informácie o miestu skutočného vedenia, zisku pred zdanením, zaplatených daniach, prijatých a platených úrokoch atď.

CbC správy budú musieť zverejňovať iba nadnárodnej spoločnosti s ročným konsolidovaným obratom viac ako 750 miliónov eur (792,9 miliónov dolárov) (alebo ekvivalent v národnej mene, k 1. januáru 2015). Spolková rada Švajčiarska očakáva, že bude mať vplyv na zhruba 200 skupín.

K realizácii nových pravidiel, musia existovať tri právne základy. V prvom prípade, musí nadobudnúť účinnosť OECD/Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v daňových otázkach. To je naplánované na 1. januára 2017 a pre Švajčiarsko bude použiteľným od 1. januára 2018. Po druhé, musia byť implementované multilaterálne dohody príslušných orgánov (MCAA) o výmene CbC. Švajčiarsko podpísalo túto dohodu 27. januára 2016 a aktuálne ju predloží parlamentu na schválenie. A nakoniec Parlament musí schváliť spolkový zákon o Medzinárodnej automatickej výmene informácií o nadnárodných spoločnostiach. Spolková rada predkladá tento právny predpis Parlamentu.

Ak parlament schváli návrhy a referendum ho nezdrží, MCAA a spolkový zákon by mali nadobudnúť účinnosť na konci roka 2017. Nadnárodné spoločnosti vo Švajčiarsku preto môžu byť povinné, od daňového roku 2018 viesť správy v štandarde CbC. Za predpokladu, že príslušné právne predpisy nadobudnú účinnosť do konca roka 2017, nadnárodné spoločnosti budú môcť dobrovoľne predložiť krajinám informácie, za zdaňovacie obdobie už pred rokom 2018.

Spolková rada očakáva, že výmena informácií s partnerskými štátmi v štýle CbC môže začať v roku 2020. Federálna rada určí krajiny, s ktorými si nakoniec želá výmenu dát.

Potom, čo budú dosiahnuté príslušné dvojstranné dohody, správy CbC budú na ročnej báze automaticky vymieňané medzi daňovými orgánmi jednotlivých krajín.

Příspěvek Švajčiarsko môže od roku 2020 spustiť automatickú výmenu CbC pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme