Švajčiarsko a Rakúsko zrušia dohodu okolo zážkovej dane

svajciarsko

Dohoda okolo zrážkovej dane (WHT) medzi Švajčiarskom a Rakúskom bude ukončená 1. januára 2017, keďže do platnosti vstúpi dohoda medzi Švajčiarskom a EÚ o automatickej výmene daňových informácií.

Na konci minulého týždňa Švajčiarsko a Rakúsko podpísali dohodu, ktorá zabezpečí hladký prechod medzi týmito dvoma režimami. Upravuje tak pravidlá pre prenášanie daňových informácií.

Švajčiarska federálna rada poznamenala: „Ustanovenia okolo zrážkovej daňovej dohody budú aj naďalej vyžadovať všetky skutočnosti a zákony, ktoré sa boli v platnosti počas obdobia jej platnosti.“

WHT medzi Švajčiarskom a Rakúskom nadobudla platnosť 1. januára 2013. Starala sa o reguláciu aktív držaných vo Švajčiarsku, ktoré tam mali umiestnené rakúski daňoví poplatníci a zdaňovala príjmy, ktoré boli z týchto aktív generované.

Švajčiarska federálna rada poznamenala, že tento model „stráca svoj dôvod existovať, keďže sa medzi Švajčiarskom a EÚ k 1. januáru 2017 zavedie Dohoda o automatickej výmene informácií.“

Dohoda s EÚ nahradí zdanenia medzi EÚ a Švajčiarskom, v rámci dohody okolo úspor, ktorá je v platnosti od roku 2005. Podľa dohody, jej účastníci na ročnej báze dostanú mená, adresy, identifikačné daňové čísla a dátumy narodenia ich obyvateľov s účtami v zmluvných štátob, spolu s ďalšími informáciami a finančnými zostatkami na účte.

Příspěvek Švajčiarsko a Rakúsko zrušia dohodu okolo zážkovej dane pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme