Švajčiarsko a Lotyšsko chcú pozmeniť dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia

Švajčiarska federálna rada (vláda) 28. júna 2017 schválila revidovanie dohody o zamedzení dvojitého zdanenia s Lotyšskom a predložila ho Parlamentu na schválenie.

Protokol o revízii dohody bol podpísaný oboma krajinami v novembri 2016.

Revidovaná dohoda obsahuje klauzulu (ktorá je v súlade so znením odporúčaní od OECD, okolo erózie základu dane a presunu ziskov) proti zneužitiu, ohľadom zamietnutia zmlúv, za účasti nevhodných podmienok. Revidovaná zmluva bude taktiež obsahovať arbitrážnu doložku pre zvýšenie právnej istoty daňových poplatníkov.

Revidovaná dohoda zavádza nižšie zdaňovanie dávok a ziskov, ktoré sú rozdelené do kvalifikovaných podielov.

Revidovaná dohoda taktiež zavedie doložky okolo administratívnej asistencie, ohľadom umožnenia pomoci pre požadované informácie, ktoré sa medzi oboma krajinami majú vymieňať na základe žiadostí a v súlade s platnými medzinárodnými normami.

Příspěvek Švajčiarsko a Lotyšsko chcú pozmeniť dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme