Slovinsko zvýši dane z príjmov právnických osôb

slovinsko

Vláda oznámila, že Slovinsko v roku 2017 zvýši daň pre právnické osoby o dve percentá a zníži daň z príjmu pre daňových poplatníkov so strednými príjmami.

V rámci nedávno schváleného vládneho balíka daňových reforiem, bude spoločná daň v budúcom roku zvýšená z 17 percent na 19 percent. Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť zvýšenie každoročných dodatočných príjmov o 60 miliónov eur (67,4 miliónov dolárov).

Balíček daňových reforiem taktiež reštrukturalizuje sadzby dane z príjmov pre fyzické osoby, za účasti opatrení, ktorých cieľom je urobiť Slovinsko príťažlivejšie pre kvalifikovaných pracovníkov.

Na základe daňových sadzieb platných v tomto roku, príjem v hodnote 8 021,34 eur je zdanený 16 percentami; príjmy v rozmedzí 8 021,34 eur až 20 400 eur sú zdanené 27 percentami; príjmy v rozsahu 20 400 až 70 907,20 eur sú zdanené 41 percentami; a príjmy nad 70 907,20 sú zdanené 50 percentami.

Daňový balíček zachováva prvé dve daňové pásma na rovnakých sadzbách, ale zavádza nové 34 percentné zdanenie príjmov v rozmedzí 20 400 až 48 000 eur a príjmy v rozsahu 48 000 a 70 907,20 budú zdanené 39 percentami. Príjem nad najvyššou hranicou bude aj naďalej zdaňovaný 50 percentami.

Daňové zmeny pre fyzické osoby by podľa očakávaní mali viesť k zníženiu daňových príjmov o 106 miliónov eur. Vláda však predpokladá, že straty v príjmoch z daňových škrtov budú vykompenzované posilňovaním ekonomiky.

Příspěvek Slovinsko zvýši dane z príjmov právnických osôb pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme