Singapur a Ghana podpísali zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

Singapur a Ghana 31. marca podpísali zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, kde zároveň stanovili znížené sadzby zrážkovej dane.

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia objasňuje práva okolo zdanenia u všetkých foriem príjmových tokov, ktoré vyplývajú z cezhraničných obchodných aktivít a tým sa snažia zabezpečiť aby tieto príjmy neboli zdaňované dvakrát.

Dohoda stanovuje, že zrážková daň z dividend, úrokov a licenčných poplatkov spravidla nepresiahne úroveň sedem percent. Zrážková daň z poplatkov za služby bude obmedzená na 10 percent.

Tieto sadzby vstúpia do platnosti 1. januára alebo v prvý deň nasledujúceho roka, v ktorom zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia nadobudne platnosť. Zmluva nadobudne platnosť po ratifikácii oboma krajinami.

Příspěvek Singapur a Ghana podpísali zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme