Seychely potrebujú zvýšiť príjmy: MMF

Seychell

Medzinárodný menový fond počas tohto mesiaca uviedol, že Seychely budú musieť v strednodobom horizonte prijať ďalšie opatrenia na zvýšenie daňových príjmov.

MMF uviedol, že na Seychelách je dosahovaná pokračujúca robustná ekonomická aktivita, na základe čoho sa predpokladá, že primárny prebytok krajiny (prebytok pred zaúčtovaním nákladov na úroky z dlhu) počas roka 2016 dosiahne úroveň 3 percent hrubého domáceho produktu a to napriek expanzívnym dopadom fiškálnej iniciatívy, ktorá bola oznámenou na začiatku roka 2016. Tieto opatrenia zahŕňali zníženie dani z prímu fyzických osôb, zvýšenie dôchodkov a minimálnej mzdy.

MMF potvrdil, že táto „iniciatíva znamenala dosiahnutie značných fiškálnych nákladov, okolo troch percent HDP na celoročnom základe.“ Tieto reformy boli navrhnuté vládou pre zníženie daňového zaťaženia osôb s nízkymi príjmami a plánov (po etapách) pre progresívnejší daňový systém.

MMF poznamenal, že navrhovaný Rozpočet na rok 2017 zahŕňa „niektoré opatrenia pre zmiernenie vplyvu týchto iniciatív,“ vrátane novej dane z pozemkov, ktorá je zameranou na cudzincov, podozrivé paušálne výdavky a daňové sadzby na zisky jednotlivých podnikov.

Avšak v ich názoroch bolo vidno, že „je potreba dodatočných a trvalých opatrení, ktoré povedú k zvýšeniu príjmov a výdavkov a bude dosiahnuté zaistenie rovnomerného zníženiu dlhov v strednodobom horizonte.“

Makroekonomická situácia na Seychelách

Podľa vyjadrením MMF, makroekonomická aktivita dosahovala silné úrovne. Zahraničný deficit bežného účtu sa podľa odhadov zúžil, keďže bol podporovaný nízkymi medzinárodnými cenami komodít a rozsiahlych príjmov z cestovného ruchu.

V dôsledku silnej návštevnosti turistov a rozširovaniu v oblasti úverov, ekonomický rast pre rok 2016 by podľa odhadov mal dosiahnuť úroveň okolo 4,5 percenta. Medziročná inflácia od januára 2016 dosahovala negatívne úrovne a to predovšetkým v dôsledku vývoja nízkych cien komodít a stabilných výmenných kurzov.

Ekonomický výhľad pre rok 2017 zostáva pozitívny.

Pôžička MMF pre Seychely

MMF zároveň uviedol, že v rámci ukončenia štvrtého a piateho hodnotenia výkonnej rady, Seychely získajú ďalší balík peňazí od MMF v hodnote 4,4 milióna dolárov, takže celkový rozsah vyplatených platieb od MMF dosahuje úroveň 13,2 milióna dolárov.

MMF v júni roka 2014 pre Seychely schválil trojročný úver, pre skupinu 115 ostrovov v západnom oceáne. Pôžička vo výške 17,6 milióna dolárov by mala podporiť reformný ekonomický program ostrovného národu, ktorý sa začal v roku 2008.

Příspěvek Seychely potrebujú zvýšiť príjmy: MMF pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme