Šanghajská zóna volného obchodu spolupracuje s Airbnb

airbn

Expo Park Bureau z šanghajské zóny volného obchodu má podepsanou dohodu se společností Airbnb, online zprostředkovatelem ubytovacích služeb. Obsahem této dohody je společný závazek rozvíjet šanghajský trh s pronájmem ubytování.

Airbnb povede výcviky a semináře, kde bude se začínajícími podnikateli sdílet své zkušenosti, bude úzce spolupracovat s Expo Park Bureau na propagaci místního turismu na svých webových stránkách a rozvíjet trh krátkodobých pronájmů s pomocí Airbnb systému dohledu a jeho standardů.

Šanghajská zóna volného obchodu, která novým společnostem nabízí řadu daňových výhod, byla založena v roce 2013 a je tvořena několika oblastmi zahrnující high-tech park, finanční část, vývoz zpracovávací zónu a bezcelní zónu.

Příspěvek Šanghajská zóna volného obchodu spolupracuje s Airbnb pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme