San Maríno by v roku 2017 malo zaviesť DPH: MMF

SanMarino

San Maríno by už na konci roka malo zaviesť daň z pridanej hodnoty (DPH), čím rozšíri svoj základ dane.

Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojich odporúčaniach pre túto krajinu ďalej uviedol: „Implementácia DPH prispeje k rozšírenie daňového základu a zabezpečí stály zdroj vládnych príjmov, zatiaľ čo daňový režim sa stane viac kompatibilným so systémom EÚ. Sadzba DPH by mal byť nastavenou pre zaistenie fiškálnych cieľov a udržateľnosti.“ Fond poznamenal, že táto krajina by pre tento režim mala vykonať „značné prípravné práce“.

Dodal, že „snahy okolo výberu daní by sa mali taktiež zintenzívniť,“ s dôrazom na rozsiahlejšie plnenia daňových povinností a účinností okolo daňovej správy. MMF uviedol, že postupná fiškálna úprava by mala začať už počas tohto roka a orgány by sa už v roku 2019 mali zamerať na mierny prebytok.

San Maríno patrí medzi veľmi malé štáty Európy a nachádza sa v Taliansku. San Maríno je najmenšou republikou a tretím najmenším štátom v Európe a je piatym najmenším samosprávnym štátom na svete. Sanmarínska republika predstavuje pokojnú enklávu ležiacu na východných svahoch Apenín. San Maríno nie je členom Európskej únie, no napriek tomu ako svoju menu používa euro.

Příspěvek San Maríno by v roku 2017 malo zaviesť DPH: MMF pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme