Rumunsko sa pripája k integrácií rámcov BEPS

Začiatkom tohto mesiaca Rumunsko schválilo legislatívu, aby sa pripojilo k akčnému plánu boja proti znižovaniu daňového základu a prelievaniu ziskov od OECD, známemu ako Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, alebo BEPS.

Ako pridružený člen v rámci integrovaného rámca, tak Rumunsko bude fungovať na základe rovnosti s ostatnými spolupracovníkmi, pochádzajúcich z G-20 a OECD, vo vývoji ďalších noriem BEPS a procesu vzájomného hodnotenia.

Rumunsko bude realizovať a podporovať skúmanie štyroch minimálnych štandardov BEPS: škodlivým daňovým praktikám, boja proti zneužívaniu daňových dohôd, účelom transférového oceňovania jednotlivých krajín a mechanizmov pre riešenie sporov.

Příspěvek Rumunsko sa pripája k integrácií rámcov BEPS pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme