Příznivější podmínky pro emitenty cenných papírů

Dle předlohy zákona, skrze kterou se má upravit legislativa související s podnikáním na kapitálovém trhu, se proces emise akcií a dluhopisů stane jednodušším a rychlejším. Návrh zákona 27. listopadu schválila poslanecká sněmovna. Novela tak nyní putuje do senátu, a pokud ten nebude mít námitky, po podpisu prezidenta vstoupí upravená legislativa v platnost.

Základem komplexní novelizace je především zjednodušení některých dokumentů požadovaných pro emisi cenných papírů, stejně tak jako doba pro jejich schválení. Pro drobné emitenty se navíc zjednoduší i forma předkládaných dokumentů. Obecně tak dojde k zmírnění nároků kladených na formu a obsah tzv. prospektu (tj. dokumentu, skrze který má potenciální investor dostat komplexní informace o jeho investici, včetně rizik, výnosů, atd.) a zkrátí se i doba pro jeho schválení.

Nová česká legislativa je přímým odrazem nařízení EU, jež si dává za cíl obecně zjednodušit a zrychlit proces emise cenných papírů na území členských států a podpořit tak skrze snadnější přístup na trh pro širší spektrum potenciálních emitentů a investorů. Na unijní úrovni bude také zaveden dvanáctimístný ISIN kód, který bude sloužit jako mezinárodní identifikátor cenného papíru.

Příspěvek Příznivější podmínky pro emitenty cenných papírů pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme