Poslanci žiadajú väčšiu ochranu informátorov

EU

Členovia výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu vyzvali k „efektívnemu a komplexnému európskemu programu na ochranu informátorov.“

Výbor uviedol, že balík by mal byť Európskou komisiou navrhnutý „okamžite“ a mal by zahŕňať mechanizmy ktoré budú chrániť firmy, verejné subjekty a neziskové organizácie. Taktiež obhajovali vytvorenie nezávislého orgánu EÚ, s kanceláriami v členských štátoch EÚ s cieľom pomôcť pri interných a externých korupčných pochybeniach, kde sa budú využívať „správne kanály pre zverejnenie informácií okolo možných nezrovnalostí“, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ.

Ďalšie odporúčania sa zamerali pre dočasné osobitné časti, ktoré majú byť stanovené v rámci Európskeho parlamentu, so špecializovaných službami (napríklad telefónnej linky, webových stránok a kontaktných miest) pre príjem informácií ohľadom nekalých praktík, týkajúcich sa finančných záujmov EÚ. Táto jednotka bude radiť a chrániť osoby, alebo subjekty v rámci korupčných prešetrení (proti prípadným odvetným opatreniam), kým zatiaľ nebude zriadený nezávislý orgán pre celú EÚ. Výbor uviedol, že Komisia by mala taktiež zriadiť podobné postupy aj vo svojom vnútri.

Tieto odporúčania boli obsiahnuté v správe vypracovanej – Dennisom de Jongom, ktorý bol jednomyseľne schválený 21 hlasmi. De Jong poznamenal: „Vo Výbore pre kontrolu rozpočtu, bola úloha nekalých praktík predmetom obáv po mnoho rokov – a to nielen v hlásenia nezrovnalostí od pracovníkov EÚ, ale aj externých nekalých praktík, kde zamestnanci EÚ neboli chránenými dostatočne.“

„Situácia sa líši od členského štátu k štátu. Z toho vyplýva nutnosť vytvorenie legislatívneho nástroja, ako aj nezávislej európskej inštitúcie, ktorá bude taktiež chrániť aj externú korupciu.“

Parlament bude hlasovať o návrhoch 13. februára.

Příspěvek Poslanci žiadajú väčšiu ochranu informátorov pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme