Portugalsko stále vstřícnější zahraničním investorům

Dle oznámení portugalského daňového úřadu z letošního září nebudou platby za užití kryptoměn předmětem daně z přidané hodnoty. To stejné platí i pro jejich obchodování. V současné době dané zvýhodnění platí pouze pro fyzické osoby. Dá se však očekávat, že pro osoby právnické konkrétní úprava v blízké budoucnosti také dozná jistých změn.

Obchod s kryptoměnami se tak vyhne jinak poměrně vysoké daňové sazbě ve výši 28 %. Důvodem je nedávné rozhodnutí portugalského daňového úřadu, dle kterého se výnosy z prodeje kryptoměn nebudou řadit pod výnosy z kapitálového majetku či příjem z investic. Vzhledem ke skutečnosti, že daná úprava platí pouze pro fyzické osoby, na osoby právnické se uplatní portugalská progresivní daň z příjmu, která se pohybuje v rozmezí zhruba od 6 do 20 % v závislosti na výši příjmu.

Fakt, že je Portugalsko daňově vstřícnou zemí, dokládá skutečnost, že na své vlastní daňové rezidenty neuplatňuje dědickou, darovací ani majetkovou daň. Tyto výhody jsou vyhrazeny tzv. neregulérním daňovým rezidentům, tj. takovým rezidentům, kteří nebyli přihlášeni k portugalské dani během předešlých 5 let.

Portugalsko se výše zmíněnou úpravou zaměřuje na zjevný cíl. Přilákat zahraniční společnosti, investory, kapitál a know-how. Vzhledem k faktu, že se nejedná zdaleka o první vstřícný daňový krok směrem do zahraničí, dá se očekávat (v souladu s aktuální daňovou politikou Portugalska), že podobných opatření bude přibývat. Existuje tak možnost, že se Portugalsko v budoucnu stane daňovým rájem v maximální možné míře, kterou kontinentální Evropa povolí.

Příspěvek Portugalsko stále vstřícnější zahraničním investorům pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme