OECD finalizuje s pokynmi pre oblasť medzinárodnej DPH

OECD vydala dohodnuté prvky pre pokyny medzinárodnej DPH a GST pokyny, ktoré už predtým boli rozšírené a schválené.

Odporúčania nasledujú po zverejnení stručnejších dokumentov, ktoré boli vo forme návrhu povolenými v novembri 2015. Tieto pokyny sú určené na riešenie problémov, ktoré vyplývajú z nekoordinovaného používania národných systémov dane z pridanej hodnoty, v rámci medzinárodného obchodu.

Zameriavajú sa najmä na obchod so službami a nehmotný majetok, ktorý podľa OECD predstavuje čoraz významnejšiu výzvu pre konštrukciu a prevádzku systému dane z pridanej hodnoty na celom svete.

Štandardy zahŕňajú odporúčané princípy a mechanizmy na riešenie daňových problémov v oblasti digitálneho hospodárstva, pričom sú základom smernice proti erózií základu dane a presunu ziskov s označením Action 1.

Tieto pokyny boli prijaté Radou OECD v septembri 2016.

Příspěvek OECD finalizuje s pokynmi pre oblasť medzinárodnej DPH pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme