OECD: Daňová reforma Austrálie mešká

autralia

OECD uviedla, že Austrálií sa nepodarilo vykonať podstatné a zásadné zmeny svojho daňového systému, keďže nevidí realizáciu predchádzajúcich odporúčaní okolo veľkého posunu v daňovom mixe.

Vo svojej najnovšej ekonomickej prognóze OECD poznamenala, že reformy, ktoré majú lepšie nasmerovať daňové úľavy na penzijné účty a taktiež navrhla zníženie daňových sadzieb pre firmy. Správa OECD tak prináša podobné výsledky, ako predchádzajúce hospodárske prieskumy v Austrálii a vysvetlila, že „mal by byť upravený význam z efektívnych daňových základov, ako sú dane z tovarov a služieb a daní z pozemkov.“

Pokiaľ ide o ekonomiku v širšom zmysle OECD uviedla, že hospodársky rast by sa podľa ich predpokladov „mal do roku 2018 navýšiť na tri percentá,“ kde sprísňovanie menovej politiky by malo byť zahájené ku koncu roka 2017. To je vhodné vzhľadom na pravdepodobný vývoj menovej politiky na iných miestach sveta a cyklického vývoja domácej ekonomiky a tým je treba uvoľniť napätie z prostredia nízkych úrokových sadzieb, najmä na trhu s bývaním, na základe čoho na mnohých miestach došlo k nárastu cien.

australia-gra

Vysvetľuje: „Vláda v prípade neuspokojivého rastu predpokladá fiškálnu konsolidáciu, avšak vedúcu úlohu by mala zohrávať skôr fiškálna a nie monetárna podpora, vzhľadom z dôvodu obáv vyplývajúcich z trhu s bývaním a fiškálnej benevoletnosti. Daňová reforma by mala byť základným prvkom štrukturálnej politiky …“

V Austrálií existuje priestor pre fiškálne uvoľnenie, vzhľadom k nízkej úrovni verejného dlhu. Opatrenia by mali byť vykonané k navýšeniu výdavkov na rozvoj infraštruktúry a investície do zručností, čo je oblasť, kde Austrália nedosahuje vrchné priečky spomedzi najvýkonnejších krajín. Aktívne opatrenia na zvýšenie transferov domácnostiam by mohli pomôcť vyriešiť nerovnosť, čím oživenie bude mať väčší dosah.

Příspěvek OECD: Daňová reforma Austrálie mešká pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme