Novela zákona o obchodních korporacích zasáhla organizační strukturu monistických akciových společností

struktura monistických akciových společností

Začátkem letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o obchodních korporacích. Mimo jiné tato novela přináší zásadní změnu pro monistické akciové společnosti. Těmi jsou společnosti, jejichž vedoucími a kontrolními orgány nejsou představenstvo a dozorčí rada, ale statutární ředitel a správní rada.

Od nového roku je funkce statutárního ředitele zrušena a jeho pravomoci i povinnosti přecházejí na správní radu. Společnosti mají nyní rok na to, aby tuto skutečnost zavedly do svých stanov. Problém nastává ve chvíli, kdy bývalý statutární ředitel zároveň není členem správní rady, popřípadě pokud jím je, ale správní rada má více členů. K 1.1.2021 totiž z obchodního rejstříku zmizel údaj o funkci statutárního ředitele i s jeho jménem. V obchodním styku s akciovou společností tak vzniká právní nejistota – například partner již začal se statutárním ředitelem jednat, nyní ale nemá žádný doklad o jeho jednatelském oprávnění.

Monistickým akciovým společnostem se tedy doporučuje, aby se změnou, na kterou mají ze zákona rok, přesto neotálely.

Příspěvek Novela zákona o obchodních korporacích zasáhla organizační strukturu monistických akciových společností pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme