Nové metody při řešení přeshraničních daňových sporů

Právní úprava, která řeší přeshraniční daňové spory je v dnešní době roztříštěná. Vychází z pravidel ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění a z Arbitrážní konvence.

V případě, kdy opatření státu vede k dvojímu zdanění, má daňový poplatník možnost se obrátit na příslušný orgán svého státu. Takový orgán pak spornou situaci odstraní – samostatně, nebo ve spolupráci s orgány dotčených zemí. Stávající postup bude kodifikován do nového procesního předpisu téměř beze změn.

Ministerstvo financí rozeslalo do připomínkového řízení návrh nového zákona o mezinárodních spoluprací při řešení daňových sporů v srpnu loňského roku. Návrh zákona zavádí především jasné stanovení lhůt pro řešení sporu a institut uznávané nezávislé osoby. Nezávislá osoba bude určena pro situace, kdy nedojde mezi příslušnými orgány států k dohodě. Seznam těchto nezávislých osob pro Českou republiku povede ministerstvo financí. Účinnost se odhaduje k 30. červnu 2019.

Příspěvek Nové metody při řešení přeshraničních daňových sporů pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme