Nové dohody Japonska o zamedzení dvojitého zdanenia v platnosti

japonsko

Protokol k dohode o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Japonskom a Indiou nadobudol platnosť 29. septembra.

Protokol aktualizuje ustanovenia okolo existujúcej dohody ohľadom výmeny daňových informácií. Taktiež mení zoznam štátnych finančných inštitúcií alebo centrálnych bánk, ktoré sú oprávnené získať výnimku z úrokových výnosov okolo zrážkovej dane, stanovených v článku 11.

Pozmenený pakt bude v Japonsku účinným od 1. januára 2017 a v Indii od 1. apríla 2017.

Nová dohoda Japonska s Nemeckom o zamedzení dvojitého zdanenia nadobudla platnosť 28. septembra. Nová zmluva zaisťuje vhodnejšie podmienky pre spoločnosti, ktoré vykonávajú obchody alebo investície medzi oboma územiami. Nová dohoda stanovuje zrážkové oslobodenie u licenčných poplatkov a úrokov.

Výnosy z dividend budú oslobodenými v prípade, že spoločnosť podrží 25-percentný príjem podielu z dividend, (vyplácajúci spoločnosťou) po dobu najmenej 18 mesiacov.

S výnimkou aktualizovaných ustanovení o výmene daňových informácií, ktoré nadobudnú účinnosť od 28. októbra 2016, všetky ostatné ustanovenia vstúpia do platnosti od 1. januára 2017.

Příspěvek Nové dohody Japonska o zamedzení dvojitého zdanenia v platnosti pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme