MMF vyzýva na opätovné preskúmanie návrhu daňovej reformy v USA

Súčasný plán daňovej reformy v USA mohol byť neúmerne prospešným najmä pre bohatých. S týmto vyjadrením prišiel Medzinárodný menový fond, ktorý odporúčal väčšiu podporu pre daňových poplatníkov s nízkymi príjmami a vyššie úrovne nepriamych daní.

Pokiaľ ide o potrebu daňovej reformy, MMF vo svojej konzultácii podľa článku IV s ohľadom pre Spojené štáty uviedol, že “americký systém daní pre jednotlivcov a podnikateľov musí byť jednoduchší a s nižšími daňovými sadzbami, ako aj menším počtom výnimiek. Prestavba daňového systému by sa mala zamerať na zvýšenie účasti pracovnej sily, zmiernenie polarizácie príjmov a podporu domácností s nízkymi a strednými príjmami.”

MMF dodal, že “daňová reforma by mala byť navrhnutou tak, aby sa v strednodobom horizonte zlepšila príjmová situácia” a daňové zaťaženie by sa malo skôr posunúť (než znížiť), vzhľadom na hodnotu hrubého domáceho produktu. USA by podľa nich mali pokračovať v daňovej reforme, ktorá vedie k zníženiu celkových sadzieb a zníženiu daňových úľav, ale k financovaniu znižovania dane z príjmov, by sa USA mali snažiť rozšíriť nepriame dane, napríklad zavedením federálnej daňovej sadzby pre oblasť spotrebnej dane, uhlíkovej dane a vyššej federálnej dane z palív.

Fond uviedol: “Takýto prechod z priamych na nepriame dane bude pre dlhodobý rast pravdepodobne pozitívny.”

Poznamenal, že daňová hodnota z repatriácie amerických fondov nadnárodných spoločností, ktoré sa nachádzajú v zámorí, si “zaslúži naozaj veľkú pozornosť, ale mala by byť spojená s minimálnou daňou za zisky, ktoré sú získané v jurisdikciách s nízkymi daňami, aby sa obmedzil rozsah presunu ziskov.”

Příspěvek MMF vyzýva na opätovné preskúmanie návrhu daňovej reformy v USA pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme