MMF odporúča Izraelu reformy okolo DPH

Izrael

Nová správa od Medzinárodného menového fondu uvádza, že Izrael by mohol zlepšiť situáciu okolo svojich príjmov, vďaka menším objemom daňových úľav a svojim daňovým ústupkom v oblasti DPH.

Fond uviedol: „Výnosy môžu byť významne zvýšené menším objemom daňového zvýhodnenia (predstavujú celkových 5 percent HDP), čo nahradia cielenejším oslobodením od DPH a budú sa zameriavať na plánované kroky, ktoré budú slúžiť k posilneniu príjmov.“

Správa ďalej uvádza, že ak fiškálny deficit krajiny bude v roku 2017 pod cieľom, daňové orgány by mohli príjmy „uzamknúť“ tým, že udržia daňové zaťaženie.

Taktiež navrhli, umožniť obciam účtovať si dane z nezastavanej pôdy, ktorá je súkromnom vlastníctve pôdy a výrazne zvýšiť svoj skromný príjem z daňového dobropisu na zarobený dôchodok (EITC).

Pohľad MMF

Izrael podľa MMF čelí solídnemu hospodárskemu rastu a nízkej nezamestnanosti, takže je obzvlášť priaznivé obdobie pre uskutočnenie reforiem, čím by pomohli udržať silný rast.

Menová politika by mala aj naďalej podporovať návrat inflácie do cieľového pásma. Významný pokrok bol dosiahnutý pri znižovaní verejného dlhu, čo je trend, ktorý by sa mal zachovať a súčasne zvýšiť potenciálny rast prostredníctvom vhodných investícií do školstva, zdravotníctva a infraštruktúry.

Pokrok pri zvyšovaní účasti na trhu práce musí pokračovať. Avšak bude vyžadovať väčšie úsilie, s cieľom odstrániť nedostatky v oblasti vzdelávania a mobility a zvýšenej podpory pre chudobných pracujúcich.

Israel

Příspěvek MMF odporúča Izraelu reformy okolo DPH pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme