Mezinárodní spolupráce při správě daní se rozšíří na digitální platformy

Digitální platformy – nástroje, které uživatelům umožňují např. pronajímat (si) nemovitosti či automobily, ale také třeba konzumovat digitální obsah, budou zase o něco regulovanější. V tuto chvíli dokončuje legislativní proces předpis, který má zavést mezinárodní spolupráci při správě daní i pro provozovatele těchto digitálních platforem.

Ti by podle nového předpisu měli oznamovat informace (zejména o dosažených příjmech a výdajích) jednou ročně Specializovaném finančnímu úřadu (ten je v tuto chvíli správcem daně vybraných subjektů, např. úvěrových institucí a právnických osob s ročním obratem přes 2 miliardy Kč.). Povaha činnosti digitálních platforem, které typicky fungují ve více zemích, s sebou totiž nese i obtížnost při sledování jejich daňově relevantních informací – povinnosti stanovené novým předpisem by měly správci daně sledování těchto informací usnadnit. V rámci kontroly dodržování těchto povinností budou moci finanční úředníci provádět také tzv. kontrolní nákupy (při těch konkrétní zboží nebo službu zakoupí a následně zkoumají splnění s ním souvisejících povinností). Nový předpis nedopadne na provozovatele digitálních platforem malého rozsahu (tj. platformy, které generují čistý zisk do 50 000 Kč ročně nebo maximálně 30 transakcí).

Příspěvek Mezinárodní spolupráce při správě daní se rozšíří na digitální platformy pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme