Mexiko zavádza amnestiu okolo repatriácie majetku

mexiko

Počas šiestich mesiacov od 19. januára 2017, daňoví poplatníci Mexika môžu repatriovať svoj neohlásený zámorský majetok a príjmy, kde budú platiť nízku 8-percentnú sadzbu dane.

Nedávno zverejnený prezidentský dekrét v Zbierke zákonov, rezidentom a právnickým osobám zabezpečuje platbu dane, na úrovni 8 percent. Vzťahuje sa to na prostriedky, ktoré mali k 31. decembru 2016 priamo alebo nepriamo (prostredníctvom zahraničných právnických osôb) v zámorí. Tieto finančné prostriedky musia byť repatriované a investované Mexiku, počas obdobia minimálne dvoch rokov.

Táto preferenčná daňová sadzba predstavuje výrazný pokles, v porovnaní s celkovou 30 percentnou daňovou sadzbou a hornou daňovou sadzbou z príjmov fyzických osôb, ktorá je na úrovni 35 percent.

Repatriácia zámorských finančných prostriedkov smerujúcich do Mexika je k dispozícii len na základe vyhlášky, ak sa použije napríklad na získanie stálych aktív, vrátane pozemkov alebo budov, využiteľných v zárobkovej činnosti daňovníka alebo iných schválených investícií. Repatriácia musí byť vykonaná prostredníctvom mexických bánk, alebo obchodníkov s cennými papiermi.

Stimul okolo repatriácie však nie je použiteľný na majetok a príjmy daňových poplatníkov v rámci auditu alebo preskúmania zo strany mexických daňových orgánov, alebo na výnosy ktoré vznikli prostredníctvom nelegálnych aktivít.

Příspěvek Mexiko zavádza amnestiu okolo repatriácie majetku pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme