Mexiko konzultuje zmeny v rámci NAFTA

Mexiko

Mexický prezident Enrique Peña Nieto nedávno oznámil začiatok 90-dňového konzultačného procesu, kde sa budú snažiť identifikovať možnosti zlepšenia Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), ktoré by Mexiko mohlo podporiť.

Konzultácie budú použité na identifikáciu prijateľnej vyjednávacej pozície Mexika, v nadchádzajúcich rokovaniach s USA a Kanadou. Mexická vláda očakáva, že tieto rozhovory by mali byť realizované už v máji.

Tieto vyjadrenia sú zdôraznené v krátkom konzultačnom dokumente, ktorý Mexiko plánuje prerokovať s výhradným súborom zásad a cieľov. Opätovné prerokovanie by napríklad „zachovalo voľný obchod medzi Kanadou, Spojenými štátmi a Mexikom. Obchod medzi týmito troma krajinami by mal byť oslobodený od akéhokoľvek taríf alebo kvót (ako sa stalo v roku 2008).“

V rovnakej dobe sa mexická vláda „bude usilovať o posilnenie konkurencieschopnosti Severnej Ameriky a jej regionálnych dodávateľských reťazcov, čo navýši mexický vývoz do Spojených štátov a Kanady, na základe zdravej hospodárskej súťaže a rozvoja odvetvia s vyššou pridanou hodnotou.“

História NAFTA

Severoamerická dohoda o voľnom obchode (angl. North American Free Trade Agreement, skratka NAFTA) je obchodná dohoda spájajúca Kanadu, Spojené štáty americké a Mexiko do zóny voľného obchodu.

Dohoda o NAFTA bola podpísaná 17. decembra 1992 v hlavných mestách členských štátov – USA, Kanady a Mexika prezidentmi týchto krajín. Následne na to dohodu ratifikovali národné parlamenty a dohoda NAFTA nadobudla účinnosť 1. januára 1994.

Podpísaním a ratifikáciou dohody o NAFTA došlo k hospodárskemu zjednoteniu územia s rozlohou vyše 21 mil. km2 s približe 400 mil. obyvateľov. Najdominantnejšou krajinou v rámci NAFTA sú USA, ktoré vytvárajú približne 90% celkovej produkcie troch členských krajín.

Objemom HDP (11,4 bil. USD) je NAFTA najväčším hospodárskym združením sveta. Jej ekonomiky predstavujú tretinu svetového HDP, 19% svetového vývozu a 25% dovozu.

Dohoda o vytvorení pásma voľného obchodu medzi týmito tromi krajinami bola prvou dohodou o voľnom obchode, ktorú medzi sebou uzatvorili priemyselne vyspelé krajiny (USA a Kanada) a rozvojová krajina (Mexiko).

Příspěvek Mexiko konzultuje zmeny v rámci NAFTA pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme