Maďarsko potrebuje priaznivé daňové reformy pre rast: MMF

Medzinárodný menový fond uviedol: “Maďarsko by malo zlepšiť správu daní a znížiť rozsah daňových výnimiek.”

Vo svojom výročnom prehľade maďarských politík, MMF privítal zníženie daňového zaťaženia, pre oblasť pracovného trhu a určitých krokov od rušivým daní, ktoré sú zameranými na jednotlivé sektory.

MMF zároveň uviedol, že ich krajina by mala pokračovať v znižovaní týchto daní a zjednodušiť ich daňový režim niekoľkých sadzieb, pre daň z pridanej hodnoty.

Vo vyhlásení uviedol, že Maďarsko by mohlo zlepšiť podnikateľské prostredie, “tým, že sa posnaží vyriešiť vnímanú korupciu, prostredníctvom zlepšenej transparentnosti, posilnenie politiky v oblasti predvídateľnosti, bude pokračovať v zjednodušení platenia daní a zjednodušenia predpisov.”

Příspěvek Maďarsko potrebuje priaznivé daňové reformy pre rast: MMF pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme