Maďarsko odmieta výzvy MMF pre realitnú daňovú reformu

Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že Maďarsko by malo v strednodobom horizonte zaviesť modernú daň na nehnuteľnosti.

MMF poznamenal: “Moderný realitný daňový systém bude mať veľký potenciál a môže ľahko obsahovať preferenčné zaobchádzanie, okolo primárneho bydliska.”

Avšak Maďarsko MMF odpovedalo, že je “znepokojené sociálnym vplyvom daní a nevidí potrebu takého systému, keďže už miestne vlády vyberajú daň z nehnuteľností.”

V iných odporúčaniach, MMF zopakoval svoje predchádzajúce výzvy k tejto krajine, ohľadom zlepšenia daňovej správy a zníženia rozsahu jej daňových výnimiek.

Ďalej uviedlo, že Maďarsko by malo znížiť sektorové dane a daňové oslobodenia na pohonné hmoty a spotrebné tabakové dane.

Vo svojom ročnom prehľade, so zameraním na maďarskú politiku MMF v marci privítal zníženie daňového zaťaženia práce a určité aktivity, od (rušivých) sektorových daní.

Dodal, že táto krajina by mala aj naďalej vykonať zníženie týchto daní a zjednodušiť jej režim niekoľko úrovňových sadzieb, pre daň z pridanej hodnoty.

Vo vyhlásení nakoniec poznamenal, že Maďarsko by mohlo zlepšiť podnikateľské prostredie, “tým, že vyrieši vnímanú korupciu, vďaka zlepšeniu transparentnosti, posilnenie princípov predvídateľnosti a bude pokračovať v napĺňaní cieľov pre zlepšenie jednoduchostí, okolo platenia daní a zjednodušenia predpisov.”

Příspěvek Maďarsko odmieta výzvy MMF pre realitnú daňovú reformu pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme