Lhůta pro zápis skutečného majitele českých společností se blíží ke konci

Od začátku tohoto roku mají subjekty, které jsou evidované ve veřejných rejstřících povinnost zapsat svého skutečného majitele do nové evidence u rejstříkových soudů. Lhůta pro toto zapsání činí jeden rok.

Skutečný majitel je institut, který je zavedený legislativou proti praní špinavých peněz. Legislativa vychází především z regulace Evropské unie. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má rozhodující vliv na řízení právnické osoby – a to buď přímo či nepřímo. Zákon ukládá právnickým osobám znát své skutečné majitele a také je evidovat v nově zavedeném rejstříku.

Evidence skutečných majitelů je neveřejným registrem, do kterého mají přístup jen subjekty dle zákona. Jedná se o orgány veřejné moci (soudy, finanční úřady) a dále pak osoby povinné identifikovat své klienty podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (auditoři, účetní).

Evidence skutečných majitelů bude hrát významnou roli v průběhu existence každého subjektu, a to především v případě veřejných zakázek či čerpání dotací. Pokud zájemce nebude mít svůj zápis v této evidenci a následně jej ani nedoloží na výzvu zadavatele / poskytovatele dotace, může být z příslušného řízení vyloučen. Obdobně tak budou fungovat i banky při poskytnutí úvěru a dalších služeb.

Příspěvek Lhůta pro zápis skutečného majitele českých společností se blíží ke konci pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme