Jersey hledá možnost, jak být součástí dohody o volném obchodu

Jersey doufá, že britské členství ve Světové obchodní organizaci bude rozšířeno i o jeho území a odchod VB z Evropské Unie na tom nic nezmění.

Ministr pro vnější vztahy, Philip Bailhache, řekl, že britské členství ve Světové obchodní organizaci by se mělo rozšířit na Guernsey a Jersey, stejně jako tomu už je v případě ostrova Man. Bailhache také obdržel nedávné prohlášení ze Sněmovny Lordů, že Výbor(Komise) Evropské Unie takové doporučení dělá.

Bailhache taky upozornil na fakt v prohlášení Výboru, že Jersey by mělo dostat příležitost účastnit se budoucího obchodu se zeměmi, které patří do Evropské Unie.

Bailhache též zmínil, že tato doporučení, jež byla navrhnuta Výborem, byla v souladu s přáním Jersey, aby se podařilo rozvinout mezinárodní identitu, jak bylo sděleno v roce 2007 v ostrovní Rámcové dohodě s Velkou Británií.

Příspěvek Jersey hledá možnost, jak být součástí dohody o volném obchodu pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme