Jaká je spojitost mezi exportem zboží a DPH?

V posledních letech se situace ohledně exportu zboží ve spojitosti s daní z přidané hodnoty DPH podstatně změnila. O vývozu zboží hovoří zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, se stanovuje jako osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH. U nás se o něm píše v ustanovení § 66, ve Směrnici Rady.

Kdysi se za základ daně určovala statistická hodnota z JSD. Ministerstvo financí ale učinilo změnu a povolilo jako základ daně i úplatu za zboží.

Ze zákona o DPH jasně vyplývá, že základ daně následuje obecná ustanovení § 36 zákona o DPH. Tedy částka, kterou dodavatel získá za zdanitelné plnění i s extra výdaji. Pro zajímavost, den uskutečnění plnění u exportu zboží je stejný jako den výstupu zboží z Evropské unie.

Vývoz je v zákoně definován jako export zboží z území EU na území třetí země za podmínky, že si zboží převzal celní režim vývozu, propustil jej do vnějšího tranzitu, či bylo zboží zpětně vyvezeno.

Kdysi se jako daňový doklad používalo rozhodnutí celních orgánů o propuštění zboží vývozu s přiloženým potvrzením o exportu zboží z EU. Ode dne 29.7.2016 ovšem začala platit novela zákona o DPH. Jako doklad stačil běžný daňový doklad, který byl vystaven v rámci zákona o DPH. Jinými slovy, většinou jde o tradiční fakturu s potřebnými detaily.

Nicméně ode dne 1.7.2017 se novela opět upravila na to, že daňový subjekt musí doložit export daného zboží prostřednictvím celního úřadu, který o vývozu zboží do třetí země rozhoduje. Nabízí se i ústní celní prohlášení pro vývoz zboží. To se používá u zboží obchodní povahy s maximální hodnotou 1000 euro, či hmotností 1 tuny. Ze zákona může přepravce v takové situaci doložit doklad o zaplacení přepravní služby, dodací list, který podepsal příjemce zboží nebo potvrzení o doručení, které lze nabýt v aplikaci přepravce.

Generální finanční ředitelství vydalo dokument s názvem „Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží“. Závěrem souboru je fakt, že celní prohlášení musí být staveno elektronickou cestou, důkazem o vývozu zboží je tak elektronická datová zpráva ve formátu XML, jehož součástí je souhlas celního úřadu o exportu zboží z EU.

Příspěvek Jaká je spojitost mezi exportem zboží a DPH? pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme