Izrael víta daňové informácie o Izraelčanoch z USA

Izrael

Daňový úrad Izraela (ITA) potvrdil, že prišlo k vzájomnej výmene informácií o amerických občanoch v Izraeli a izraelským občanoch v Spojených štátoch. Všetko podľa pravidiel daňového súladu okolo zahraničných účtoch, s označením Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) a medzivládnej dohody (IGA).

ITA poznamenala, že potom ako v septembri 2016 Najvyšší súd Izraela zamietol výzvu k vydaniu súdneho príkazu na zastavenie výmeny informácií v rámci FATCA, pred koncom minulého roka začali byť informácie vymieňané podľa IGA.

Je však treba povedať, že v rámci tohto procesu sú informácie vymieňané aj v opačnom smere. Finančné účty v Spojených štátoch vlastní viac ako 35 000 izraelských občanov.

ITA poznamenala, že izraelský občan má nárok na finančné aktíva v zahraničí, ale musí to nahlásiť finančnému úradu – dosiahnutý zisk, vrátane úrokov, dividend a kapitálových ziskov. Aktuálne však musia byť zverejnené aj detaily držaného majetku.

FATCA má za cieľ zabezpečiť, aby Spojené štáty získavali informácie o účtoch svojich občanov, ktoré sú vedené v zahraničných finančných inštitúciách (FFIs). Zlyhanie u FFI pre zverejňovanie informácie, okolo svojich klientov z USA budú mať za následok požiadavku, vrámci ktorej zadržia 30 percentnú daň, z príjmov dosahovaných v USA.

K riešeniu tejto situácie, Ministerstvo financií USA vyvinulo model IGAs. Podľa podmienok, Model 1 IGA podpísaný 30. júna 2014 medzi Izraelom a Spojenými štátmi, izraelským inštitúciám ukladá povinnosť pre nahlásenie ich informácií okolo daní z príjmov, kde sa so Spojenými štátmi následne automaticky vymieňajú informácie.

Pod IGA, automatická výmena informácií má byť recipročná a dáta budú teda aj naďalej každým rokom k dispozícii.

Příspěvek Izrael víta daňové informácie o Izraelčanoch z USA pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme