Irak by mal zvýšiť daňové príjmy aj mimo ropy: MMF

Irak by mal využiť “veľký priestor” pre zvýšenie daňových príjmov mimo ropy, rozšírením daňového základu a modernizáciou daňovej a colnej správy. S týmito vyjadreniami prišiel Medzinárodný menový fond (MMF).

Medzinárodný menový fond ďalej uviedol, že aj napriek zavedeniu opatrení na zvýšenie jednotnej sadzby dane z miezd bol v diverzifikácii daňových príjmov krajiny dosiahnutý “obmedzený pokrok”.

MMF vo februári tohto roku identifikoval, že závislosť od príjmov z ropy, nadmerné spoliehanie sa na priame dane, rozsiahle oslobodenie od daní, komplikované daňové a colné kódy a administratívne kapacity patria medzi kľúčové faktory slabého výberu daní.

Takisto odporučil aj prioritné opatrenia, ktoré by mohli okamžite vykonať, vďaka čomu sa posilní administratívna kapacita daňových a colných správ.

Patrí sem:

* Vyberanie spotrebnej dane z výrobkov alebo služieb, ktoré sa ľahko dajú odpočítať, ako napríklad telekomunikačné a hotelové služby, súkromné vozidlá, cukrom sladené nápoje, cigarety a iné tabakové výrobky a alkoholické nápoje;
* Zníženie počtu colných sadzieb v colnom kóde od 10 do maximálne troch úrovní sadzieb nepresahujúcich 30 percent;
* Zrušenie oslobodenia od dane z príjmov;
* Obmedzenie dane z príjmov podnikov o jedno percento, na dve percentá;
* Zdaňovanie dôchodkového príjmu;
* Obmedzenie colných výnimiek;
* Zavedenie zložky pre daňových poplatníkov, osobitne pre bohatých jednotlivcov; a
* Presadzovanie IT systémov pre výber daní.

V nadväznosti na odporúčania sa iracká vláda zaviazala zaviesť nízke dane z určitých produktov a služieb a aktualizovať svoje zákony pre príjem a spotrebnú daň.

Příspěvek Irak by mal zvýšiť daňové príjmy aj mimo ropy: MMF pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme