India a Singapur zavádza zmeny v dohode o zamedzení dvojitého zdanenia

Na konci minulého týždňa, vo svojom úradnom vestníku India zverejnila oznámenie, ktoré potvrdzuje, že tretí protokol k dohode o zamedzení dvojitého zdanenia so Singapurom nadobudol platnosť.

Protokol je zameraný na obmedzenie zneužívania daňových zmlúv medzi Indiou a Singapurom.

Indií poskytuje právo zdaniť kapitálové zisky vyplývajúce z odpredaja akcií, ktoré boli nadobudnuté od 1. apríla, alebo v neskoršom období roka 2017. Protokol stanovuje, že v prípade dosiahnutia kapitálových ziskov, ktoré vznikli počas prechodného obdobia od 1. apríla 2017 do 31. marca 2019, indická sadzba dane bude obmedzenou na 50 percent.

Protokol stanovuje nové obmedzenia, ktoré sú určené v klauzule okolo zamedzenia poskytovaných výhod, s cieľom zabezpečenia možností, kde tento protokol môže byť poskytnutý iba daňovým rezidentom s podstatnými ekonomickými aktivitami.

Protokol bol podpísaný 30. decembra 2016 a do platnosti vstúpil 27. februára.

Příspěvek India a Singapur zavádza zmeny v dohode o zamedzení dvojitého zdanenia pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme