Implementace směrnice ATAD na území Kypru

Před nedávnem parlament Kyperské republiky schválil zákon, skrze který provádí směrnici Evropské unie s názvem ATAD. Tato směrnice má za cíl pohnout národní legislativy k zavedení opatření bojujících proti zneužívání daňové optimalizace na území členských států EU. Dle názoru Evropské komise jsou takovéto daňové optimalizace narušením vnitřního trhu.

Kypr se tak nově řadí mezi ty členské státy EU, které již směrnici do svého právního řádu implementovaly. Nová opatření se již stihla dotknout např. Německa, Nizozemí, Francie nebo Dánska. Diskutovaným pojmem je v současné době také problematika digitální daně, což je téma, které se směrnicí ATAD úzce souvisí a pravděpodobně si v budoucnu vyslouží vlastní unijní předpis. Byť se zpočátku EU (respektive převážně ty země, které lákají zahraniční investory skrze daňovou optimalizaci) k tvorbě podobného opatření nestavěla příliš pozitivně, na nátlak OECD a zemí G20 přijala jakýsi kompromis v podobě zmíněné směrnice ATAD.

Kypr skrze nucenou implementaci nové legislativy mění některá ze svých daňových pravidel směřujících vůči zahraničním investorům. Jedno z opatření podmiňuje využívání výhodného kyperského daňového režimu ekonomickou aktivitou dané společnosti na kyperském území. Zjednodušeně tak lze říci, že pokud daná společnost bude chtít i nadále sídlit na Kypru a čerpat s tím spojené daňové výhody, bude muset na stejném místě být i ekonomicky aktivní. Měl by tak být konec situace, kdy společnost sice má na ostrově své sídlo, ale veškerá její činnost se odehrává mimo něj.

Další novinkou je daňová povinnost zahraniční společnosti mající na Kypru sídlo společnosti dceřiné (tj. společnosti, jejíž je vlastníkem). V takovém případě je nově uložena povinnost zdanit alespoň část základu daně této dceřiné společnosti. Posledním z hlavních projevů implementace směrnice bude omezení odečitatelnosti nadměrných úrokových nákladů (do 3 milionů EUR nebo 30 % EBITDA).

Zajímavostí je, že zmíněná opatření jsou účinná retrospektivně, tudíž s tzv. zpětnou účinností, a to k 1. 1. 2019. Další opatření vyplývající z implementace směrnice pak nabydou účinnosti 1. 1. 2020. Příkladem může být pravidlo, kdy při převodu majetku z území Kypru takový majetek podlehne jednorázovému zdanění (tzv. exit tax rule).

Zda se přijaté opatření promítne do participace zahraničních společností na území Kyperské republiky, zatím není zcela jasné. Dá se však očekávat, že budou sílit tendence k zamezení daňové optimalizace pro zahraniční subjekty na území EU. Daňová problematika je však natolik citlivým tématem, že pro přijetí komplexnější úpravy vůči všem unijní státům je třeba jednohlasného souhlasu všech členských států EU. Tvrdá celounijní daňová opatření tak v blízké budoucnosti očekávat nelze.

Příspěvek Implementace směrnice ATAD na území Kypru pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme