Evropská rada schválila přístup k informacím o koncových vlastnících

eu

Evropská rada přijala 6. prosince nařízení, které umožní finančním úřadům získat přístup k informacím drženým úřady zodpovědnými za boj s praním špinavých peněz. Nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2018.

Pro členské státy Evropské unie toto nařízení znamená, že budou povinny poskytnout daňovým úřadům informace týkající se koncových vlastníků společností. Úřadům pak bude umožněno dostat se k těmto informacím při ověřování, zda dochází k řádnému uplatnění pravidel pro automatickou výměnu daňových informací.

Díky novým pravidlům se budou orgány zodpovědné za boj s praním špinavých peněz v jakékoli členské zemi EU moct snadněji dostat k takovým informacím, jako jsou zůstatky na účtech nebo výše příjmů z úroků a dividend. Tyto informace budou státy EU zároveň povinny sdílet s ostatními členskými zeměmi.

V současnosti je stav takový, že banky mají povinnost zjistit a nahlásit koncového vlastníka tam, kde je vlastníkem účtu osoba vykonávající zprostředkovatelskou činnost. Uplatnění výše uvedených opatření závisí na informacích držených úřady zodpovědnými za předcházení praní špinavých peněz.

Příspěvek Evropská rada schválila přístup k informacím o koncových vlastnících pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme