Evropská komise připravuje modernizaci směrnice o společném systému DPH

EU a DPH

Evropská komise vyzvala poskytovatele finančních a pojišťovacích služeb, aby se vyjádřili k současné unijní úpravě DPH. V době vzniku relevantního předpisu (Směrnice Rady o společném systému daně z přidané hodnoty) byla tato skupina služeb z úpravy vyňata pro její komplexnost a obtížnou dohledatelnost pro příslušného správce daně. O patnáct let a obrovský technologický skok později Evropská komise uvažuje o aktualizaci relevantních ustanovení směrnice.

Ta v tuto chvíli řečené poskytovatele finančních a pojišťovacích služeb od DPH osvobozuje. Ačkoli toto osvobození od DPH může vyznívat pro poskytovatele finančních a pojišťovacích služeb pozitivně, přináší s sebou negativní důsledky.

Poskytovatelé si nemohou odečíst DPH, kterou uhradí při nákupech souvisejících právě s jejich poskytováním finančních a pojišťovacích služeb. V důsledku toho se pak právě o tuto DPH, kterou si nemohou odečíst, zvyšuje výsledná cena služby pro spotřebitele. Do začátku března bude Komise od subjektů, jejichž činnosti se citovaná Směrnice týká, sbírat podněty.

Příspěvek Evropská komise připravuje modernizaci směrnice o společném systému DPH pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme