EÚ víta dohodu o voľnom obchode s africkými štátmi

afrika

Komisárka pre hospodársku súťaž EÚ – Cecilia Malmströmová uvítala spustenie dohody o voľnom obchode, ktorá bude Botswane, Lesothu, Namíbií, Juhoafrickej republike a Svazijsku poskytovať bezcolný a bezkvótový prístup pre ich vývoz na trh EÚ.

Povedala: „Dohoda na ktorej pracujeme, bude podporovať udržateľný hospodársky rast a regionálnu integráciu v južnej Afrike a je navrhnutou tak, aby sa v najbližších rokoch ľudia mohli vymaniť z chudoby. Afrika je kontinent rozvíjajúcich sa trhov a táto Dohoda o Hospodárskom Partnerstve bola navrhnutou tak, aby túto dynamiku maximalizovala.“

Dohoda o voľnom obchode je vo forme Dohody o Hospodárskom Partnerstve. Tá nadobudla účinnosť 10. októbra 2016 a jej cieľom je zohľadniť rôzne úrovne rozvoja medzi Juhoafrickými krajinami. Zároveň čiastočne alebo úplne odstráni clá EÚ na 98,7 percentnom dovoze z Juhoafrickej republiky. Na druhej strane, juhoafrické trhy sa budú musieť čiastočne otvoriť a postupne sa pripraviť aj na vývoz EÚ. Dohoda taktiež obsahuje rad ochranných opatrení týchto krajín a zvyšuje flexibilitu juhoafrických výrobcov, čím sa dajú dohromady výrobky s komponentmi od rôznych iných krajín a to bez rizika straty ich voľného prístupu na trh EÚ.

Komisárka pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica povedala: „Pracovné miesta a udržateľný hospodársky rast, to je to, čo Dohody o hospodárskom partnerstve môže pomôcť dosiahnuť. Rozvoj súkromného sektora a obchod sú významnými oblasťami, vďaka ktorým sa ľudia môžu vymaniť z chudoby a zároveň sa aj implementujú nové ciele trvalo udržateľného rozvoja tisícročia. Dohoda o hospodárskom partnerstve môže prispieť k regionálnej hospodárskej integrácie, priaznivosti podnikateľského prostredia a zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu.“

Příspěvek EÚ víta dohodu o voľnom obchode s africkými štátmi pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme