EÚ odporúča Írsku rozšírenie daňového základu

Európska komisia odporúča, aby Írsko rozšírilo daňový základ a uviedla, že vyvážená kompozícia z rôznych daňových zdrojov by pomohla zlepšiť stabilitu príjmov.

Komisia nedávno zverejnila svoje každoročné odporúčania pre jednotlivé krajiny členských štátov Európskej únie.

Je potrebné poznamenať, že zatiaľ čo oživenie írskej ekonomiky bolo robustné, v najbližších rokoch sa očakáva rast produkcie solídnym tempom, aj keď stále existujú riziká pre “krehký stav verejných financií.” Argumentovali tým, že je potrebné podniknúť kroky, aby sa vládne príjmy stali odolnejšími.

Komisia sa najmä obáva, že “by sa malo zlepšiť spoliehanie sa na vysoko koncentrované a volatilné zdroje príjmov.” Zároveň uviedla, že “snaha o rozšírenie daňovej základne je obmedzená a nedávne daňové opatrenia zamerané na znižovanie zaťaženia a zvýšenie pomoci môžu situáciu len zhoršiť.”

Komisia poukázala na to, že príjmy z nehnuteľného majetku v Írsku predstavovali v roku 2014 len jedno percento HDP, avšak priemer EÚ sa nachádza na úrovni 1,6 percenta. To naznačuje, že postupná valorizácia hodnôt by “pomohla k zlepšeniu situácie, z pohľadu miestnych daní z nehnuteľností tým, že zabráni náhlemu nárastu daňových záväzkov.”

Komisia taktiež pripustila, že vláda má v úmysle vykonať systematickú kontrolu nákladov a prínosov pre znížené sadzby dane z pridanej hodnoty.

Příspěvek EÚ odporúča Írsku rozšírenie daňového základu pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme